Infolinia: 801 500 124
Polityka prywatności i plików Cookies w serwisie www.sklepylaserowe.pl

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje, zakres i miejsca pozyskiwanych i przechowywanych informacji, zasady ich przechowywania i dostępu na urządzeniach użytkownika i zewnętrznych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklepylaserowe.pl, z uwzględnieniem:
  1. zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
  2. obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.),
 2. Przechowywane informacje służą wyłącznie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez użytkownika.

§ 1. Definicje

 1. Administrator – oznacza BUDMIAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Dobra 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000395153, NIP: 5993156192, Regon: 080831693, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez inne witryny internetowe po kliknięciu przez użytkownika odnośnika prowadzącego do takiej witryny.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.sklepylaserowe.pl.
 6. Serwis zewnętrzny – oznacza stronę internetową lub aplikację, która uaktywnia się po kliknięciu prowadzącego do niej odnośnika (linku) zamieszczonego w serwisie.
 7. Serwer internetowy – oznacza komputer, który świadczy usługi podłączonemu do internetu użytkownikowi. Usługi te oznaczają najczęściej udostępnianie pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczenie w przekazywaniu rozmaitych danych między komputerami.
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Platforma wymiany informacji – oznacza powiązany system przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesów handlowych (klient, sklep, dystrybutor) obejmujący powiadomienia e-mailowe i prezentację treści merytorycznej w serwisie.

§ 2. Zakres i cel pozyskiwania informacji

 1. Serwis pozyskuje i przechowuje informacje osobowe o Użytkownikach wyłącznie niezbędne do prawidłowej obsługi ich zleceń oraz informacje techniczne wynikające ze specyfiki działania serwera internetowego lub prawem nakazane.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
  3. poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie Serwera internetowego www,
  4. poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług,
  5. poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z aplikacji umieszczonych w Strefie Klienta.

§ 3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres (do faktury/rachunku),
  4. adres dostawy,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail, który stanowi jednocześnie login w serwisie.
 2. Chociaż podanie ww. danych jest dobrowolne, to podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail jest konieczne do korzystania z usług sklepu internetowego przynajmniej w minimalnym zakresie.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 5. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu przyrządu pomiarowego instytucji certyfikującej (np. Główny Urząd Miar) w procesie legalizacji/wzorcowania urządzenia lub przymiaru.

§ 4. Przeglądanie i poprawianie danych

 1. Zarejestrowany użytkownik może w każdym czasie przeglądać i poprawiać dane podane w serwisie w procesie rejestracji.
 2. Przeglądanie danych jest możliwe po zalogowaniu i wybraniu opcji Strefa klienta/Moje dane i adresy
 3. Użytkownik może poprawiać dane w trakcie przeglądania, a po ich zapisaniu – utrwalić w zmodyfikowanej postaci.
 4. Ponadto użytkownik, który wysyłał zapytania ofertowe, zamówienia, zlecenia serwisowe, dokonywał transakcji handlowych lub rejestrował produkty, może przeglądać dane dotyczące tych operacji wybierając odpowiednią opcję z menu  Strefa klienta

§ 5. Usuwanie danych

 1. Użytkownik ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres admin@sklepylaserowe.pl lub zadzwonić na numer 801 500 124 (telefony stacjonarne) lub 512 087 097 (telefony komórkowe).
 2. Usunięcie danych osobowych klienta będącego osobą fizyczną jest równoznaczne z usunięciem konta.
 3. Użytkownik podający swoje dane osobowe w celu prowadzenia konta firmowego, powinien wraz z żądaniem usunięcia danych osobowych przedstawić stanowisko kierownictwa firmy w sprawie dalszego prowadzenia konta firmowego oraz podać aktualny numer telefonu do kierownika zakładu w celu weryfikacji żądania.

§ 6. Cookies Administratora

 1. Serwis zapisuje na urządzeniu użytkownika tylko jeden sesyjny plik cookie o nazwie PHPSESSID, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
 2. Celem, dla którego plik jest zapisywany, jest przechowywanie identyfikatora sesji. Jest on niezbędny do przechowania informacji o pozostawaniu użytkownika w stanie zalogowania w serwisie, prawidłowego działania funkcji wyboru sklepu, filtrowania produktów itp. Praktycznie po wyłączeniu zapisu tego pliku przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki, w dalszym ciągu będzie możliwe przeglądanie katalogu w cenach brutto oraz rejestracja użytkownika.
 3. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Cookies "sesyjne" są niezbędne do prawidłowego działania serwisu i nie zawierają żadnych informacji pozwalających zidentyfikować użytkownika, określać jego zachowania, preferencje itp.
 5. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie pliku cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 7. Cookies Zewnętrzne

 1. W serwisie występują odnośniki (linki) do innych serwisów. Po kliknięciu na odnośnik odpowiednia treść serwisu zewnętrznego wyświetla się w nowej karcie przeglądarki.
 2. Użytkownik może sprawdzić ochronę prywatności oferowaną przez serwis zewnętrzny oraz zdecydować co do zapisywania plików cookie kierując się wyświetlanymi komunikatami.
 3. Rozróżnienie pomiędzy odnośnikami (linkami) prowadzącymi do odpowiednich stron w serwisie, a odnośnikami do serwisów zewnętrznych jest nieskomplikowane. Wystarczy najechać kursorem myszki na odnośnik i sprawdzić, jaki adres wyświetla się na dolnym pasku przeglądarki. Jeżeli zaczyna się od www.sklepylaserowe.pl, to jest to link wewnętrzny serwisu. Pozostałe prowadzą do innych serwisów zewnętrznych.
 4. W serwisie występują linki do następujących serwisów zewnętrznych:
  1. Google maps – po kliknięciu odnośnika "Pokaż sklep na mapie Google" dostępnego na stronie prezentacyjnej konkretnego sklepu, po jego wybraniu.
 5. Serwis nie może ponosić odpowiedzialności za rodzaj stosowanych plików Cookies oraz za inne zasady ochrony prywatności stosowane w serwisach zewnętrznych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.sklepylaserowe.pl.

§ 8. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 9. Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 10. Zarządzanie plikami Cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania plikami cookies w jednym z niżej wymienionych programów, proszę wybrać odpowiedni odnośnik i postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

§ 11. Platforma wymiany informacji

 1. Serwis oferuje możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem, sklepem i administratorem, która usprawnia realizację zleceń handlowych i serwisowych. Klient wypełnia odpowiedni formularz w serwisie i adresuje go do konkretnego odbiorcy. Formularz jest uzupełniany przez odbiorcę wpisami kolejnych, ważnych dla realizacji celu jakiemu służy, informacji. O najważniejszych wpisach (stanie sprawy) klient jest dodatkowo informowany powiadomieniem e-mail. Po kliknięciu odnośnika przesłanego w e-mailu, może zapoznać się z wpisem w serwisie.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego i powinna być interpretowana łącznie z tym regulaminem.
 2. Wszelkie zmiany dokonane w tej polityce prywatności należy traktować jak zmiany w regulaminie sklepu internetowego.
 3. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu ogłoszenia regulaminu sklepu internetowego.