Infolinia: 801 500 124
Rejestracja produktu w serwisie SklepyLaserowe.pl

 

Rejestracja produktu, to nie tylko wymierne korzyści dla klienta, jak choćby przedłużenie gwarancji lecz również możliwość dokumentowania historii eksploatacji urządzenia, a w szczególności wykonanych przeglądów i napraw. Dzięki rejestracji, użytkownik zyskuje wgląd w ewidencję posiadanych przyrządów, a zlecanie czynności serwisowych jest znacznie szybsze i proste. Sama rejestracja, to tylko kilka minut. 

 1. Ustalenie kodu B/N produktu
 2. Logowanie w serwisie internetowym
 3. Rejestracja produktu
  1. kod B/N i data,
  2. miejsce zakupu,
  3. liczba kontrolna
 4. Przeglądanie ewidencji produktów
 5. Wyrejestrowanie produktu

1. Ustalenie kodu B/N produktu

Proszę obejrzeć dokładnie Państwa przyrząd i odszukać żółtą nalepkę z kodem B/N, a następnie zanotować podany na niej kod:

powrót na górę strony

2. Logowanie w serwisie internetowym

Logowanie polega na wpisaniu adresu e-mail i hasła użytkownika, który się wcześniej zarejestrował. W sytuacji gdy użytkownik nie jest zarejestrowany, ma możliwość zarejestrować się klikając odpowiedni odnośnik. Proszę kliknąć Strefa klienta w menu głównym albo kliknąć odnośnik w dolnym lewym rogu strony Na skróty/Logowanie klientów, a następnie wpisać dane logowania:

powrót na górę strony

3. Rejestracja produktu

Po zalogowaniu, proszę kliknąć przycisk Zarejestruj produkt na górze strony, po lewej:

powrót na górę strony

Na wyświetlonej formatce proszę wypełnić pola odnoszące się do kodu B/N oraz daty zakupu. W sytuacji, gdy produkt został nabyty od innego właściciela lub kod B/N został mu nadany w trakcie eksploatacji, proszę wpisać przybliżoną datę zakupu lub nadania kodu.

powrót na górę strony

Następnie proszę zacząć wpisywać dowolny fragment nazwy sklepu, w którym dokonano zakupu. W miarę wpisywania, wyświetlająca się pod spodem lista automatycznie się aktualizuje. Proszę teraz odszukać na niej  właściwy sklep i kliknąć jego nazwę. W sytuacji, gdy nie widać żądanej nazwy, proszę ją sprawdzić na liście wyświetlanej pod spodem mapki Google, po kliknięciu właściwego województwa.

powrót na górę strony

Do uzupełnienia pozostało jeszcze wpisanie wyniku działania na liczbach. Jest to potrzebne do wyeliminowania ewentualnych nadużyć ze strony osób postronnych. Po poprawnym podaniu wartości proszę kliknąć Zarejestruj produkt.

powrót na górę strony

Wyświetla się komunikat o pomyślnej rejestracji produktu.

powrót na górę strony

4. Przeglądanie ewidencji produktów

Mogą teraz Państwo zarejestrować następny produkt, korzystając z powyższych wskazówek lub obejrzeć dane rejestracyjne nowozarejestrowanego.

powrót na górę strony

W sytuacji, gdy kliknięty został odnośnik Podgląd, na ekranie wyświetlają się wszystkie dane ewidencyjne przyrządu.

powrót na górę strony

​5. Wyrejestrowanie produktu

Czasami zachodzi konieczność sprzedaży lub przekazania produktu innemu użytkownikowi. Jeżeli to jest przeniesienie praw na stałe, w takim przypadku należy wyrejestrować produkt, aby następny właściciel mógł go zarejestrować. W tym celu wystarczy kliknąć odnośnik Wyrejestruj i potwierdzić komunikat przeglądarki. Nowy właściciel rejestruje produkt tak, jak podczas pierwotnej rejestracji opisanej powyżej.

powrót na górę strony